02166057794

صاحبان مشاغل
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر است
نام شرکت
ورودی نامعتبر است
ایمیل
ورودی نامعتبر است
شماره تلفن (*)
ورودی نامعتبر است
تخصص مورد نیاز
ورودی نامعتبر است
ارسال اطلاعات

اطلاعیه

هر گونه دستگاه مربوط به نگهداري و عيب يابي ماشین آلات كه از سوي مشتريان محترم سفارش
داده شود توسط اين شركت در كوتاه ترين زمان ممكن قابل تهيه مي باشد.