02166057794

آقای حسن بهادري يكتا متولد1340پس از فارغ التحصيل شدن در رشته اتومكانيك در سال 1359فعاليت خود را در زمينه ماشين آلات در جهادسازندگی شروع نموده و در سال1368 مدرك مهندسي مكانيك از دانشگاه تبريز ودر سال1379كارشناس ارشد مهندسي نگهداري و بهينه سازي ماشين آلات را از دانشگاه جامع علمی کاربردی اخذ نموده علاوه بر آن  بیش از 1000 ساعت دوره آموزشی تخصصی ماشين آلات را در داخل و خارج از کشور گذرانده و در حال حاضر  قريب به 30سال سابقه كاردربخشهاي مختلف ماشين آلات(مديريت،برنامه ريزي،سرویس و نگهداري،تعميرات،آموزش وپژوهش)را دارا مي باشد.بخشی از فعاليتهاي اجرايي،آموزشي،پژوهشي ومديريتي آقای حسن بهادري مدیر عامل شرکت فنی مهندسی فلک ساز پارس به اختصار به شرح ذيل مي باشد:

1- تدريس بيش از300 واحددرسي درزمينه ماشين آلات دردانشگاه ومراكزآموزش عالي.
2- ترجمه و چاپ سه جلد كتاب در زمينه ماشين آلات.
3- ترجمه و تدوين بيش از90 عنوان مقاله و جزوه در زمينه ماشين آلات.
4- راهبري و اجرای بيش از 30عنوان پروژه تحقيقاتي در زمينه ماشين آلات.
5- بررسي و كارشناسي بيش از200 نوع مختلف ازماشين آلات.
6- مدرس دانشگاه علمي كاربردي وزارت راه و ترابري
7- مدرس دانشگاه علمي كاربردي وزارت جهادكشاورزي
8-مشاركت درتدوين برنامه درسي بيش از50 عنوان دوره ي مقطع داركارداني،كارشناسي،كارشناسي ارشد،علمي كاربردي و ضمن خدمت در زمينه ماشين آلات.
9- تهيه و تدوين دهها عنوان مقاله در زمينه ماشين‌آلات و ارائه در سمينارهاي تخصصي و چاپ در نشريات علمي.
10- ارائه بيش ازدهها عنوان طرح نو و ابتكاري در راستاي ايجاد سهولت و افزايش سرعت كار، افزايش ايمني و كاهش خسارات در زمينه نت ماشين آلات.
11- مسئوليت آموزش و تحقيقات ماشين آلات جهاد سازندگي سيستان و بلوچستان ازسال1368تا1372.
12- رئيس اداره مهندسي ماشين آلات وزارت جهاد سازندگي و جهاد كشاورزي از سال1372تا1384.
13- عضو هسته تدوين برنامه ريزي درسي ماشين آلات وزارت جهادسازندگی و مسئول شاخه ماشين آلات عمرانی.
14- كارشناس مسئول پروژه هاي نمونه سازي وماشين‌آلات الگویی وزارت جهاد كشاورزي.
15- كارشناس مسئول شناسایی و انتخاب فن آوريهای نوین مركز توسعه مكانيزاسيون وزارت جهاد كشاورزي.
16-رئيس گروه شناسایی و انتخاب فن آوريهای نوین مركز توسعه مكانيزاسيون وزارت جهاد كشاورزي.
17-رئيس گروه فناوری و استانداردسازی مركز توسعه مكانيزاسيون وزارت جهاد كشاورزي
18- مسؤل چندين گروه و كميته‌هاي تخصصي در زمينه ماشين آلات.
19- عضويت در كميته تدوين استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي.
20- مشاورمديرعامل ومسئول برنامه مراقبت وضعيت ماشين آلات شركت تامين ماشين آلات وزارت راه و ترابري از سال1382تا1384.
21- كارشناس رسمي دادگستري در رشته وسائط نقليه موتوري زميني .
22-تدریس بيش از2000 ساعت دوره آموزشي تخصصي در زمینه ماشین آلات.
23- كارشناس عالي وزارت جهادكشاورزي
24-عضو انجمن مهندسي نگهداري و تعميرات ايران.
25- عضو انجمن مهندسي سطح ايران
26-داراي گواهي نامه ثبت اختراع از اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ايران
27- مدیر عامل شرکت فنی مهندسی فلک ساز پارس .

اطلاعیه

هر گونه دستگاه مربوط به نگهداري و عيب يابي ماشین آلات كه از سوي مشتريان محترم سفارش
داده شود توسط اين شركت در كوتاه ترين زمان ممكن قابل تهيه مي باشد.