02166057794

دستگاه اندازه گیری قلیائیت روغن : TBN Tester

تماس بگیرید

اندازه گیریTBN روغن و آگاهی از سطح کیفیت روغنهای نو قبل از تحويل روغن و ارسال به انبار.
-کاهش كيفيت و اسیدی شدن روغن را نشان داده و كاربر مي تواند فواصل مناسب تعويض روغن را تعيين كند. آگاهي ازTBN روغنهاي متفرقه موجود در انبار
-مشخص كردن TBN روغنهايي با ظروف مشابه در محل انبار

اطلاعیه

هر گونه دستگاه مربوط به نگهداري و عيب يابي ماشین آلات كه از سوي مشتريان محترم سفارش
داده شود توسط اين شركت در كوتاه ترين زمان ممكن قابل تهيه مي باشد.