02166057794

ویسکومتر Kinematic Viscosity Tester

تماس بگیرید

براي اندازه گیری و كنترل گرانروي هر نوع روغني از روغن سبك چرخ خياطي تا روغن سنگين دنده بكار برده می شود.
-تست گرانروي قبل از تحويل روغن نو و ارسال به انبار
-آگاهي از آلودگي روغن داخل موتور با سوخت يا محلول سيستم خنك كاري-آگاهي از گرانروي روغنهاي نو متفرقه موجود در انبار
-مشخص كردن گرانروي روغنهايي با ظروف مشابه
در محل انباری اندازه گیری ویسکوزیته روغن موتور ، گیربکس و هیدرولیک.

اطلاعیه

هر گونه دستگاه مربوط به نگهداري و عيب يابي ماشین آلات كه از سوي مشتريان محترم سفارش
داده شود توسط اين شركت در كوتاه ترين زمان ممكن قابل تهيه مي باشد.