02166057794

دستگاه اندازه گیری نقطه اشتعال و احتراق روغن Cleveland Open Cup Flash Poin Testert

تماس بگیرید

کاربردها :
اندازه گیری نقطه اشتعال و احتراق انواع روغن هاي موتور و صنعتي

ویژگی ها :
1 .
آگاهی از آلودگی روغن داخل موتور با سوخت يا محلول سيستم خنك كاري
2 .
آگاهی از آلودگی روغن با روغن های متفرقه

اطلاعیه

هر گونه دستگاه مربوط به نگهداري و عيب يابي ماشین آلات كه از سوي مشتريان محترم سفارش
داده شود توسط اين شركت در كوتاه ترين زمان ممكن قابل تهيه مي باشد.