02166057794


بخشي از دوره هاي اجراء شده ویژه ماشین آلات عمراني توسط شركت فني مهندسي فلك ساز پارس
 

سال اجراء

تعداد دوره

محل اجراء

عنوان دوره

 

83-84

2

مركز آموزش عالي وزارت راه و ترابري

سيستم هاي هيدرواستاتيك

1

82-83-84-85

6

مركز آموزش عالي وزارت راه و ترابري

آشنايي با مراقبت وضعيت ماشين آلات

2

82-83-84- 85-86 - 88

12

مركز آموزش عالي وزارت راه و ترابري

مديريت بهره برداري از ماشين آلات عمراني

3

82-83

2

مركز آموزش عالي وزارت راه و ترابري

هيدروليك لودر و غلتك هاي هپكو

‌4

84-86

2

شركت راهسازي و عمران ايران

مديريت بهره برداري از ماشين آلات عمراني

5

84-88-87

10

سازمان مهندسي و عمران شهرداري تهران

اپراتوري ماشين آلات عمراني

6

84 88-87

10

سازمان مهندسي و عمران شهرداري تهران

سرويس و نگهداري ماشين آلات عمراني

7

87

3

سازمان مهندسي و عمران شهرداري تهران

ایمنی هنگام کار با  ماشين آلات عمراني

8

88-87

4

سازمان مهندسي و عمران شهرداري تهران

مديريت بهره برداري از ماشين آلات عمراني

 

85 -86

5

مركز آموزش عالي وزارت راه و ترابري

آشنايي با ماشين آلات عمراني و كاربرد آنها

9

84

2

مركز آموزش عالي وزارت راه و ترابري

اپراتوري ماشين آلات عمراني

10

84

3

شركت جهاد نصر كوثر

اپراتوري ماشين آلات عمراني

11

84

3

شركت جهاد نصر كوثر

سرويس و نگهداري ماشين آلات عمراني

12

85

3

شركت جهاد نصر حمزه

اپراتوري ماشين آلات عمراني

13

85

3

شركت جهاد نصر حمزه

سرويس و نگهداري ماشين آلات عمراني

14

85-86

4

شركت جهاد نصر یزد

اپراتوری و سرويس و نگهداري ماشين آلات عمراني

15

88-87

4

شركت جهاد نصر یزد

ایمنی هنگام کار با  ماشين آلات عمراني

16

85-86

6

شركت جهاد نصر خراسان

اپراتوری و سرويس و نگهداري ماشين آلات عمراني

17

85

2

شركت جهاد نصر حمزه

مدیریت بهره برداری از ماشین آلات عمرانی

18

85

1

شركت جهاد نصر حمزه

مدیریت برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

19

85

1

شركت جهاد نصر خراسان

مدیریت بهره برداری از ماشین الات عمرانی

20

88-83

3

مركز آموزش عالي وزارت راه و ترابري

مديريت برنامه ريزي نگهداري و تعميرات

21

88-85-84

6

مركز آموزش عالي وزارت راه و ترابري

شناخت اصول بازرسي ماشين آلات

23

88-85-84

6

مرکز اموزش عالی وزارت راه و ترابری

شناختاصولمديريتوبازبينيماشينآلات

24

88

2

مركز آموزش عالي وزارت راه و ترابري

روش هاي عيب يابي و تعمير ماشين آلات

25

88

2

مركز آموزش عالي وزارت راه و ترابري

شناخت و تشريح كامل روانكاران روغن، ضد يخ ، فيلتر

26

85

2

شركت فراكيان سازه

مديريت بهره برداري از ماشين آلا ت عمراني

27

85

2

شركت فراكيان سازه

شناخت اصول بازرسي ماشين آلات

28

86

2

سازمان همیاری شهرداریهای یزد

اپرا توری و سرویس و نگهداری ماشین آلات عمرانی

29

87

1

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شیراز

پرا توری و سرویس و نگهداری کامیونهای آکسور

30

87

1

تهران-با حضور بيش از 18 شركت

سمينار مديريت بهره برداري از ماشين آلات عمراني

31

88

1

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

سوخت رساني و الكترونيك ماشينهاي مجهز به ECU

32

88

1

اداره كل راه و ترابري آذربايجان شرقي

روش هاي عيب يابي و تعمير ماشين آلات

33

88

1

اداره كل راه و ترابري اردبيل

مديريت برنامه ريزي نگهداري و تعميرات

34

89

2

مركز آموزش ماشينهاي راهسازي لوشان

اپرا توری ماشین هاي سنگين

35

89

2

مركز آموزش ماشينهاي راهسازي لوشان

سرویس و نگهداری ماشین آلات راهداري و راهسازي

36

89

1

مركز آموزش ماشينهاي راهسازي لوشان

سيستمهاي سرویس و نگهداری ماشین آلات

37

89

1

مركز آموزش ماشينهاي راهسازي لوشان

ماشينهاي خط كشي

38

 

اطلاعیه

هر گونه دستگاه مربوط به نگهداري و عيب يابي ماشین آلات كه از سوي مشتريان محترم سفارش
داده شود توسط اين شركت در كوتاه ترين زمان ممكن قابل تهيه مي باشد.