02166057794

 هدف

كد دوره 

مدت(ساعت) 

شركت كنندگان 

پيش نياز 

آشنايي با روشهاي نوين نت و اصول انتخاب و كاربرد آنها

 21

 21

مديران ماشين آلات و مسئولين تعميرگاه ها

 کد11و12

محتوای دوره :

  • استراتژيهاي نگهداري و تعميرات(2 ساعت)
  • منشاء و علت عيوب(2ساعت)
  • اصول و روش هاي تشخيص عيوب(4 ساعت)
  • روشهاي نوين آگاهي از وضعيت ماشين آلات(2 ساعت)
  • آناليز ارتعاشات(2 ساعت)
  • آناليز روغن(4 ساعت)
  • انتخاب تكنيك مناسب (2 ساعت)
  • اصول وابعاد اقتصادي(2 ساعت)
  • آزمون پايان دوره(1 ساعت)

مدت دوره ها پیشنهادی بوده و براساس توافق با کارفرما قابل اصلاح می باشد.

اطلاعیه

هر گونه دستگاه مربوط به نگهداري و عيب يابي ماشین آلات كه از سوي مشتريان محترم سفارش
داده شود توسط اين شركت در كوتاه ترين زمان ممكن قابل تهيه مي باشد.