02166057794

 

 هدف

كد دوره 

مدت(ساعت) 

شركت كنندگان 

پيش نياز 

آشنايي با روش استفاده از آناليز روغن در نت ماشين آلات

22

 21

مديران ماشين آلات و  مسئولين تعميرگاه ها

  21و11و12

   محتوای دوره :

 • انواع استراتژي‌هاي نگهداري ماشين آلات(1 ساعت)
 • ويژه‌گي و دلائل انتخاب روش نگهداري از طريق آناليز روغن (3 ساعت)
 • وظائف و خواص روغنهاي مورد استفاده در ماشين‌آلات(2 ساعت)
 • انواع طبقه بندي روغنها (2 ساعت)
 • اصول طراحي سيستم جامع نگهداري از طريق آناليز روغن (2 ساعت)
 • انواع آزمايشهاي عمومي آناليز روغن (1 ساعت)
 • انواع آزمايشهاي تخصصي آناليز روغن (1ساعت)
 • اصول و روشهاي نمونه برداري(1ساعت)
 • اطلاعات همراه نمونه(30 دقيقه)
 • انتخاب فواصل نمونه برداري(30 دقيقه)
 • آلوده كننده هاي روغن (2 ساعت)
 • تحليل ذرات فرسايشي(2 ساعت)
 • اصول عيب يابي از طريق آناليز روغن(2 ساعت)
 • آزمون پايان دوره(1 ساعت)

مدت دوره ها پیشنهادی بوده و براساس توافق با کارفرما قابل اصلاح می باشد.

اطلاعیه

هر گونه دستگاه مربوط به نگهداري و عيب يابي ماشین آلات كه از سوي مشتريان محترم سفارش
داده شود توسط اين شركت در كوتاه ترين زمان ممكن قابل تهيه مي باشد.