02166057794

 هدف

كد دوره 

مدت(ساعت) 

شركت كنندگان 

پيش نياز 

آشنايي با ساختمان و اصول عملكرد اجزاي سيستم هيدروليك

 33

 21

مسئولين تعميرگاه و مكانيك ها

 کد21

   محتوای دوره :

  • آشنايي با اصول علمي هيدروليك و مزاياي سيستهاي هيدروليكي نسبت به ساير سيستمها(1 ساعت)
  • اجزاءاصلي تشكيل دهنده سيستمهاي هيدروليك و كنترل آن(1 ساعت)
  • آشنايي با علائم اختصاري اجزاء سيستمهاي هيدروليك(2 ساعت)
  • پمپهاي هيدروليك(2 ساعت)
  • شيرهاي كنترل هيدروليكي(2 ساعت)
  • معرفي سيستمهاي انتقال قدرت هيدروديناميك و هيدرو استاتيك(4 ساعت)
  • شناخت و بررسي مدارهاي هيدروليكي در ماشين‌آلات عمراني(4 ساعت)
  • سرويس و نگهداري سيستمهاي هيدروليك(1 ساعت)
  • عيب يابي سيستمهاي هيدروليك(3 ساعت)
  • آزمون پايان دوره(1 ساعت)

 

مدت دوره ها پیشنهادی بوده و براساس توافق با کارفرما قابل اصلاح می باشد.

اطلاعیه

هر گونه دستگاه مربوط به نگهداري و عيب يابي ماشین آلات كه از سوي مشتريان محترم سفارش
داده شود توسط اين شركت در كوتاه ترين زمان ممكن قابل تهيه مي باشد.