02166057794

 

 هدف

كد دوره 

مدت(ساعت) 

شركت كنندگان 

پيش نياز 

آشنايي با ساختمان و اصول عملكرد اجزا ي سيستم برق ماشين آلات

 34

 14

مسئولين تعميرگاه و مكانيك ها

 کد21

محتوای دوره :

  • وظيفه و اجزاء سيستم برق ماشين آلات عمراني(1 ساعت)
  • ساختمان و مكانيزم عملكرد باطري(1 ساعت)
  • ساختمان و مكانيزم عملكرد دينام و آلترناتور(1 ساعت)
  • ساختمان و مكانيزم عملكرد استارت(1 ساعت)
  • ساختمان و مكانيزم عملكرد : فيوزها، رله ها ، ديودها ، خازنها ، مقاومتها(1 ساعت)
  • ملزومات الكتريكي(2ساعت)
  • بررسي عمومي مدار هاي برق ماشين آلات عمراني(2 ساعت)
  • سرويس و نگهداري سيستم برق رساني(1 ساعت)
  • اصول عيب يابي سيستم برق رساني(3 ساعت)
  • آزمون پايان دوره(1 ساعت)

مدت دوره ها پیشنهادی بوده و براساس توافق با کارفرما قابل اصلاح می باشد.

اطلاعیه

هر گونه دستگاه مربوط به نگهداري و عيب يابي ماشین آلات كه از سوي مشتريان محترم سفارش
داده شود توسط اين شركت در كوتاه ترين زمان ممكن قابل تهيه مي باشد.