02166057794

 هدف

كد دوره 

مدت(ساعت) 

شركت كنندگان 

پيش نياز 

آشنايي با مشخصه ها و انتخاب روانكار هاي مناسب

 24

 7

مسئولين ماشين آلات و سرويسكاران

 _

محتوای دوره :

 • اجزاء و عوامل اساسي توليد اصطكاك(30 دقيقه)
 • انواع اصطكاك
 • انواع فرسايش و مكانيزم ايجاد آن(30 دقيقه)
 • وظايف و خواص روانكارها(1 ساعت)
 • انواع طبقه بندي روانكارها(1 ساعت)
 • اصول انتخاب صحيح روانكارها(1 ساعت)
 • عواملي كه موجب تخريب و پايين آمدن كيفيت روانكار ها مي‌شوند(30 دقيقه)
 • تعريف گريس
 • مشخصات و كيفيت گريس (30 دقيقه)
 • انواع گريس و كاربرد هركدام(30 دقيقه)
 • اصول انتخاب صحيح گريس(30 دقيقه)

مدت دوره ها پیشنهادی بوده و براساس توافق با کارفرما قابل اصلاح می باشد.

اطلاعیه

هر گونه دستگاه مربوط به نگهداري و عيب يابي ماشین آلات كه از سوي مشتريان محترم سفارش
داده شود توسط اين شركت در كوتاه ترين زمان ممكن قابل تهيه مي باشد.