02166057794

 هدف

كد دوره 

مدت(ساعت) 

شركت كنندگان 

پيش نياز 

آشنايي با اصول حفاظت و ايمني

 61

 7

مديران ماشين آلات،مسئولين تعمير گاه ها،راننده و سرويسكاران

 _

   محتوای دوره :

 • تعريف ايمني و حادثه(30 دقيقه)
 • اثرات و هزينه هاي ناشي از ايجاد حوادث(30 دقيقه)
 • علل بروز حوادث و راههاي پيشگيري از آن(1 ساعت)
 • استفاده از ابزار و وسايل ايمن (لباس كار ، محل كار و ابزار ) (30 دقيقه)
 • اصول ايمني هنگام كار (رانندگي ، سرويس و تعمير ) (1 ساعت)
 • اصول ايمني هنگام كار با سيستمهاي تحت فشار (30 دقيقه)
 • اصول ايمني هنگام كار بامواد آتش زا و قابل انفجار(30 دقيقه)
 • اصول ايمني هنگام كار با قطعات حاوي آزبست(30 دقيقه)
 • اصول وروشهاي اطفاء حريق(30 دقيقه)
 • وظايف كاركنان هنگام وقوع حادثه(30 دقيقه)
 • آزمون پايان دوره(1 ساعت)

مدت دوره ها پیشنهادی بوده و براساس توافق با کارفرما قابل اصلاح می باشد.

اطلاعیه

هر گونه دستگاه مربوط به نگهداري و عيب يابي ماشین آلات كه از سوي مشتريان محترم سفارش
داده شود توسط اين شركت در كوتاه ترين زمان ممكن قابل تهيه مي باشد.