02166057794

 هدف

كد دوره 

مدت(ساعت) 

شركت كنندگان 

پيش نياز 

آشنايي بااصول انجام انواع روشهاي بازرسي

 52

 14

بازرسان فني

 کد 11و12و21و22

   محتوای دوره :

 • اهميت بازرسي(30 دقيقه)
 • اهداف و انواع بازرسي(2 ساعت)
 • برنامه هاي بازرسي(1 ساعت)
 • اصول كنترل و بازرسي(1 ساعت)
 • اصول بازبين‌فني ماشين‌آلات(1 ساعت)
 • آزمايش ماشين‌آلات تعمير شده(1 ساعت)
 • فرمها و جداول بازررسي(1 ساعت)
 • حسابداري ماشين آلات عمراني (انواع هزينه ، روشهاي محاسبه استهلاك ) (2 ساعت)
 • اقتصاد مهندسي ماشين آلات عمراني (هزينه ، دوران عمر ، عمر اقتصادي ) (2 ساعت)
 • روشهاي بازديد ، بازرسي ، عيب يابي و كنترل ماشين‌آلات عمراني(1 ساعت)
 • گزارش نويسي و تدوين گزارشهاي بازرسي(30 دقيقه)
 • آزمون پايان دوره(1 ساعت)

مدت دوره ها پیشنهادی بوده و براساس توافق با کارفرما قابل اصلاح می باشد.

اطلاعیه

هر گونه دستگاه مربوط به نگهداري و عيب يابي ماشین آلات كه از سوي مشتريان محترم سفارش
داده شود توسط اين شركت در كوتاه ترين زمان ممكن قابل تهيه مي باشد.