02166057794

 هدف

كد دوره 

مدت(ساعت) 

شركت كنندگان 

پيش نياز 

آشنايي با اصول و كاربرد نت در ماشين آلات

 51

 7

مديران ماشين آلات و مسئولين تعميرگاه ها

 کد 11و12و21و22

محتوای دوره :

  • نظام نگهداري و تعميرات (پيشگيرانه ، پيشگويانه و اضطراري ) (1 ساعت)
  • اصول و روشهاي نگهداري و تعميرات(1 ساعت)
  • برنامه ريزي نگهداري و تعميرات با توجه به حسابداري و اقتصاد مهندسي ماشين‌آلات(5/1 ساعت)
  • تعين الويت و زمانبندي در برنامه ريزي نگهداري و تعميرات(1 ساعت)
  • روشهاي برآورد و تخمين زمان براي برنامه ريزي نگهداري و تعميرات(5/1 ساعت)
  • آزمون پايان دوره(1 ساعت)

مدت دوره ها پیشنهادی بوده و براساس توافق با کارفرما قابل اصلاح می باشد.

اطلاعیه

هر گونه دستگاه مربوط به نگهداري و عيب يابي ماشین آلات كه از سوي مشتريان محترم سفارش
داده شود توسط اين شركت در كوتاه ترين زمان ممكن قابل تهيه مي باشد.