02166057794

 هدف

كد دوره 

مدت(ساعت) 

شركت كنندگان 

پيش نياز 

آشنايي با اصول صحيح نت سيستم آندر كريج

 35

 7

رانندگان و سرويسكاران ماشين آلات عمراني

 کد42

محتوای دوره :

  • اهميت سرويس و نگهداري محركه زيرين و هزينه آن نسبت به هزينه ساير قسمت ها(30 دقيقه)
  • مقايسه هزينه استهلاك محركه زيرين نسبت به هزينه ساير قسمت ها (30 دقيقه)
  • محركه زيرين ، وظايف ، اجزاء و مكانيزم(1 ساعت)
  • عوامل مؤثر در كاهش استهلاك و افزايش عمر مفيد محركه زيرين(30 دقيقه)
  • اصول رانندگي صحيح ماشين‌آلات چرخ زنجيري(1 ساعت)
  • اصول سرويس و نگهداري محركه زيرين(30 دقيقه)
  • شناسايي منشاء ايجاد عيب و راههاي پيشگيري از آن(1 ساعت)
  • روشهاي بازسازي محركه زيرين(1 ساعت)
  • آزمون پايان دوره(1 ساعت)

مدت دوره ها پیشنهادی بوده و براساس توافق با کارفرما قابل اصلاح می باشد.

اطلاعیه

هر گونه دستگاه مربوط به نگهداري و عيب يابي ماشین آلات كه از سوي مشتريان محترم سفارش
داده شود توسط اين شركت در كوتاه ترين زمان ممكن قابل تهيه مي باشد.