02166057794

 هدف

كد دوره 

مدت(ساعت) 

شركت كنندگان 

پيش نياز 

آشنايي با اصول صحيح بكارگيري و نت ماشين آلات

 41

 21

رانندگان و سرويسكاران ماشين آلات عمراني

 _

    محتوای دوره :

 • جايگاه و نقش ماشين‌آلات در اجراي پروژه هاي عمراني(30 دقيقه)
 • ويژه‌گي هاي كاركنان بخش ماشين‌آلات(30 دقيقه)
 • انواع ماشين‌آلات عمراني و مورد استفاده هر كدام از آنها(1 ساعت)
 • آشنايي با اجزاء و وظايف سيستمهاي مختلف ماشين‌آلات عمراني(موتور , انتقال قدرت و هيدروليك) (1 ساعت)
 • وظايف راننده ماشين آلات عمراني (قبل از روشن كردن ماشين , در حين كار و پس از پايان كار ) (30 دقيقه)
 • آشنايي با موتورهاي ديزل و فرق آن با موتورهاي بنزيني(1 ساعت)
 • عوامل مؤثر بر كيفيت عملكرد موتور (ارتفاع , رطوبت , دما , گرد و خاك و شيب ) (1 ساعت)
 • آشنايي با سيستم سوخت رساني موتورهاي ديزل (اجزاء و وظايف ) و سرويس و نگهداري آن(1 ساعت)
 • آشنايي با وظايف و عملكرد سيستم هوا رساني و سرويس و نگهداري آن , انواع فيلترهاي هوا و مشخصات فيلترهاي استاندارد(30 دقيقه)
 • آشنايي با وظايف,عملكرد و سرويس و نگهداري توربو شارژر , سوپر شارژر , اينتر كولر و افتر كولر (30 دقيقه)   
 • آشنايي با وظايف و عملكرد سيستم روغن كاري و سرويس و نگهداري آن(30 دقيقه)
 • آشنايي با مشخصات روغن موتور , فرق روغن موتور بنزيني با موتورهاي ديزل ، نحوه صحيح انتخاب روغن موتور و عوامل مؤثر بر طول عمر روغن(1 ساعت)
 • آشنايي با وظايف و عملكرد سيستم خنك كاري و سرويس و نگهداري آن(30 دقيقه)
 • وظايف ضد يخ , ترموستات , درب رادياتور ، نحوه صحيح انتخاب ضد يخ و عيب يابي از سيستم خنك كاري(30 دقيقه)
 • آشنايي با انواع سيستمهاي انتقال قدرت در ماشين‌آلات عمراني (1 ساعت)
 • آشنايي با وظايف و عملكرد:گيربكس، توربين ، ديفرانسيل ، توپي , تاندم ,فاينال درايو و سرويس و نگهداري آنها(1 ساعت)
 • آشنايي با وظايف و عملكرد سيستم هيدروليك و سرويس و نگهداري آن(1 ساعت)
 • آشنايي با وظايف و عملكرد انواع سيستمهاي ترمز و سرويس و نگهداري آن (پنوماتيكي , هيدروليكي , هيدروپنوماتيكي ) (1 ساعت)
 • آشنايي با وظايف و عملكرد سيستم ترمز موتوري و خفه كن (30 دقيقه)
 • آشنايي با وظايف و عملكرد انواع سيستمهاي فرمان در ماشين آلات عمراني و سرويس و نگهداري آن(1 ساعت)
 • آشنايي با مشخصات تاير و عوامل مؤثر بر طول عمر تاير(30 دقيقه)
 • آشنايي با وظايف و عملكرد سيستم الكتريكي و سرويس و نگهداري آن (باتري , استارتر , دينام , آلترناتور و...) (30 دقيقه)
 • آشنايي با تجهيزات داخل كابين(1 ساعت)
 • اصول صحيح بكارگيري ماشين‌آلات عمراني ( لودر , بولدوزر , گريدر , بيل مكانيكي, غلتك و كمپرسي) و عواملي كه از نظر اقتصادي در عملكرد آنها مؤثر مي باشند(2 ساعت)
 • موارد ايمني در هنگام كار , سرويس و تعمير ماشين‌آلات عمراني(30 دقيقه)
 • آزمون پايان دوره(1 ساعت)

مدت دوره ها پیشنهادی بوده و براساس توافق با کارفرما قابل اصلاح می باشد.

اطلاعیه

هر گونه دستگاه مربوط به نگهداري و عيب يابي ماشین آلات كه از سوي مشتريان محترم سفارش
داده شود توسط اين شركت در كوتاه ترين زمان ممكن قابل تهيه مي باشد.