02166057794

 هدف

كد دوره 

مدت(ساعت) 

شركت كنندگان 

پيش نياز 

آشنايي با ساختمان و اصول عملكرد اجزاي موتور

 31

 14

مسئولين تعميرگاه و مكانيك ها

 کد21

محتوای دوره :

 • اهميت و وظيفه موتور(1 ساعت)
 • تفاوت عمده موتورهاي ديزل با موتورهاي بنزيني(1 ساعت)
 • مكانيزم و اصول كار موتورهاي ديزل(5/1 ساعت)
 • وظايف اجزاء تشكيل دهنده موتور(5/1 ساعت)
 • سيستم سوخت رساني موتورهاي ديزل(1 ساعت)
 • سيستم هوا رساني (1 ساعت)
 • سيستم روغنكاري(1 ساعت)
 • سيستم خنك كاري(1 ساعت)
 • عوامل مؤثر در افزايش راندمان موتورهاي ديزل(1 ساعت)
 • عوامل مؤثر در افزايش استهلاك و كاهش عمر مفيد موتورهاي ديزل(1 ساعت)
 • اصول بكارگيري صحيح موتورهاي ديزل(1 ساعت)
 • سرويس و نگهداري موتورهاي ديزل(1 ساعت)
 • آزمون پايان دوره(1 ساعت)

 

مدت دوره ها پیشنهادی بوده و براساس توافق با کارفرما قابل اصلاح می باشد.

اطلاعیه

هر گونه دستگاه مربوط به نگهداري و عيب يابي ماشین آلات كه از سوي مشتريان محترم سفارش
داده شود توسط اين شركت در كوتاه ترين زمان ممكن قابل تهيه مي باشد.