02166057794

 هدف

كد دوره 

مدت(ساعت) 

شركت كنندگان 

پيش نياز 

آشنايي با ساختمان و اصول عملكرد سيستم انتقال قدرت

 32

 18

مسئولين تعميرگاه و مكانيك ها

 کد21

   محتوای دوره :

 • وظيفه و اجزاء سيستم انتقال قدرت(1 ساعت)
 • انواع سيستمهاي انتقال قدرت در ماشين آلات عمراني(1 ساعت)
 • اجزاء و مكانيزم سيستمهاي انتقال قدرت مكانيكي(2 ساعت)
 • اجزاء و مكانيزم سيستمهاي انتقال قدرت تورك فلو(2 ساعت)
 • اجزاء و مكانيزم سيستمهاي انتقال قدرت پاورشيفت(2 ساعت)
 • اجزاء و مكانيزم سيستمهاي انتقال قدرت هيدرو استاتيكي(2 ساعت)
 • اجزاء و مكانيزم تورك كنورتور(1 ساعت)
 • اجزاء و مكانيزم سيستمهاي ديفرانسيل(1 ساعت)
 • اجزاء و مكانيزم سيستمهاي ترمز و فرمان(2 ساعت)
 • سرويس و نگهداري سيستمهاي انتقال قدرت(1 ساعت)
 • اصول عيب يابي سيستمهاي انتقال قدرت(2 ساعت)
 • آزمون پايان دوره(1 ساعت)

مدت دوره ها پیشنهادی بوده و براساس توافق با کارفرما قابل اصلاح می باشد.

اطلاعیه

هر گونه دستگاه مربوط به نگهداري و عيب يابي ماشین آلات كه از سوي مشتريان محترم سفارش
داده شود توسط اين شركت در كوتاه ترين زمان ممكن قابل تهيه مي باشد.